اداره پشتیبانی اساتید

نام کامل مسئول: 
محسن آخوندی
سمت: 
رئیس اداره پشتیبانی اساتید
شماره تماس: 
32113218-025

سوابق:

 • محسن آخوندی
 • رئیس اداره پشتیبانی اساتید
 • سابقه کار10سال
 • همراه 09192534459
 • داخلی218
 • جناب آقای محسن آخوندی با سابقه 15 سال خدمت در موسسه رئیس اداره امور اساتید می باشند . ایشان در طی این سالها در قسمت های مختلف موسسه و خصوصا معاونت آموزش از جمله مدیریت برنامه ریزی آموزشی موسسه ( کارشناس مسول آمار و اطلاعات آموزش), اداره امتحانات موسسه, اداره پشتیبانی آموزش و اداره امور اساتید مشغول خدمت بوده اند. کار ایشان در اداره امور اساتید مسولیت تنظیم قراداد, محاسبه و تنظیم کارکرد اساتید محترم موسسه می باشد.
 • تلفن داخلی 218
 • تلفن همراه 09192534459
 •  

شرح وظایف:

اداره امور اساتید

 • 1-هماهنگی وارتباط به صورت پیامک یا تلفن با اساتیدحق الدریس اساتید طرح ولایت،اساتید فقه واصول،اساتیدگروه زبان،اساتیدبرگزاریآزمونهای پذیرش،اساتیدمراکزاستانها،اساتيدراهنما،مشاوره،داوری پایان نامه هادرمقطع کارشناسی ارشدودکتری، جهت درخواست مدارک تحصیلی برای محاسبه حق الزحمه شان برای ثبت در قرارداد ها
 • 2-تنظیم وتهیه کارکرد به صورت پیشنویس نامه ها ی پرتالی اساتیدحق التدریس اساتید طرح ولایت، اساتیدفقه واصول ،اساتید راهنمایی ومشاوره وداوری پایان نامه ها،قرادادهای پروزه ای گروهها ومدیران،اساتید برگزاری آزمونهای پذیرش،اساتید مراکز استانها، اساتیدمعرفی به استاد،معوقه نیروهای اجرایی وپاداش پایان سال آنها، فعاليتهاي کارشناسي، حق الزحمه ماموريت ها ،نشست هاي علمي گروهها، اياب وذهاب اساتيد، برای ارسال به مالی برای پرداخت
 • 3-پیگیری وبررسی آیین نامه های پرداختی وبه روزکردن آنها با استناد به آیین نامه های وزارت علوم دانشگاهها وموسسات آموزش عالی
 • 4-بررسی مقالات وسابقه تدریس اساتید غیر هیات علمی وامتیاز بندی با مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی  ومحاسبه وثبت آن درقرارداد
 • 5-شرکت درجلسات مالی وآیین نامه های پردختی 

6-انجام امور مربوط به محاسبه حضور ساعات کاري و پرداخت حق الزحمه:بورسیه دکتري

 • 7-محاسبه حق الزحمه وپرداخت طرح وتصحيح سولات آزمون دکتري
 • 10-ثبت وواردکردن وتصحیح اطلاعات اساتيد مدعودرسامانه
 • 11- تهیه وتنظیم کلیه گزارشات وآمار کارکردها برای امور بودجه و ارائه به مقام مافوق
 • 12-پیگیری وبررسی مدارک اساتیدی که مدرک رسمی ندارندوارسال آن  به دفترریاست جهت تتعیین رتبه
 • 13-  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
 • 14-پیگیری سامانه پرتال آموزش

اداره پشتیبانی اساتید

رئیس اداره پشتیبانی اساتید
محسن آخوندی
تماس: 32113218-025

زیرمجموعه اداره پشتیبانی اساتید

کارشناس مسول امور اساتید
هادی انواری
تماس: 32113210-025