کارشناس امور فارغ التحصیلان

سمت: 
کارشناس امور فارغ التحصیلان
شماره تماس: 
32113227-025

شرح وظایف:

  • 1-تکمیل پروندالکترونیکی از دانش آموختگان هرسه مقطع شامل( اسکن  شناسنامه؛اسکن کارت ملی ؛اسکن مدارک حوزوی؛  اسکن مدارک پذیرشی ؛ اسکن ودریافت اصل عکس جدید3*2)
  • 2-   صدوروتحویل گواهينامه موقت به فارغ التحصیلان در (هرسه مقطع کارشناسی(حضوری ونیمه حضوری ودانشگاه مجازی-ارشد و دکتری)
  • 3-  صدوردانش نامه اصلی به دانش آموختگان
  • 4-  تاييد مدارك  دانش آموختگان شامل( گواهينامه موقت- مدرک اصلی و ريز نمرات)
  • 5- ارسال اطلاعات تحصیلی الکترونیکی به هفت قسمت موسسه جهت بکارگیری (نیاز یا عدم نیاز )فرددرموسسه
  • 6-   صدور مدرک المثني ( در صورت مفقود شدن) اعلان مفقودی مدرک در روزنامه های کثیرالانتشاردرسه مرحله توسط خود صاحب مدرک واجرای مراحل قانونی توسط دانش آموختگان

کارشناس امور فارغ التحصیلان