اداره کل تحصيلات تکميلی

نام کامل مسئول: 
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی اسلامی
سمت: 
مدير کل تحصيلات تکميلي
شماره تماس: 
32113113

شرح وظایف:

 1. نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه تحصيلات تکميلي ، مقررات آموزشي و فعالیت واحدهای تابعه
 2. اجراي ‌برنامه‌هاي ‌درسي ‌ارائه ‌شده ‌توسط‌ گروه‌هاي‌ آموزشي
 3. انجام امور مربوط به مراحل مختلف پايان‌نامه نويسي طبق مقررات
 4. انجام اموردانش آموختگان مقطع ارشد و دکتري
 5. برنامه‌ريزي و انجام امور مربوط به پذيرش آزمون‌هاي دکتري با همکاري گروه‌هاي مختلف و مديريت‌ پذيرش
 6. بررسي طرح ها و برنامه هاي ارجاعي معاونت آموزش و ارائه راه کارها و پيشنهادات
 7. پيگيري برنامه هاي مختلف در راستاي ارتقاء کيفيت دوره هاي تحصيلات تکميلي
 8. بررسي سؤالات آزمون جامع از نظر استانداردهاي ‌آزمون سازي ‌با همکاري کارشناسان مربوط
 9. نظارت بر طرحهای آموزشی خاص مانند طرح آموزش پژوهش محور و ...
 10. برگزاري ‌شوراي‌ تحصيلات‌ تکميلي (دبيري شوراي ‌تحصيلات تکميلي)
 11. مطالعه جهت پيشنهاد ايجاد رشته هاي جديد، به ويژه گرايش هاي ميان رشته اي با همکاري دفتر برنامه ريزي و ارزيابي آموزشي و گروه¬هاي آموزشي
 12. تلاش در جهت ارتقاء دانش و مهارت خود و نيروهاي تابعه
 13. پيش ‌بيني بودجه سالیانه اداره کل
 14. ارائه گزارش عملکرد به مقام ما فوق
 15. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق
پست مافوق: 

اداره کل تحصيلات تکميلی

مدير کل تحصيلات تکميلي
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی اسلامی
تماس: 32113113

زیرمجموعه اداره کل تحصيلات تکميلی

اداره خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی
حمیدرضا برهانی
تماس: 32137104-025
اداره امتحانات تحصیلات تکمیلی
ابوالفضل صفاگر
تماس: 32137108-025
اداره پايان نامه‌ها
ولی الله زحمتکش
تماس: 32137612-025