اداره پايان نامه‌ها

نام کامل مسئول: 
ولی الله زحمتکش
سمت: 
رئیس اداره پايان نامه ها
شماره تماس: 
32137612-025

شرح وظایف:

 1. پیشنهاد اصلاح آیین نامه های موجود از طریق بررسی آیین نامه های مراکز آموزش عالی کشور، همفکری با مسئولین مافوق جهت تدوین آیین نامه جامع و مناسب با اهداف مؤسسه
 2. تلاش جهت به کارگیری اعضای هیئت علمی مؤ سسه جهت راهنمایی و مشاوره و داوری رساله و پایان نامه ها
 3. الکترونیکی کردن مراحل اداری تدوین پایان نامه و امور جاری پایان نامه ها
 4. تنظیم سیر مراحل اداری پایان نامه ها و ابلاغ آن به دانش پژوهان
 5. تدوین جدول زمانی تدوین رساله و پایان نامه و ابلاغ آن به دانش پژوهان در ترم اول
 6. تدوین جزوه راهنمای تدوین پایان نامه و رساله و ابلاغ آن به دانش پژوهان
 7. پیگیری کاستی های مراحل تدوین رساله و پایان نامه ها مثل تأخیر در تصویب طرح اجمالی و تفصیلی، گزارش، برگزاری سمینار، پیش دفاع و دفاع و ابلاغ آن به دانش پژوه
 8. ابلاغ کاستی های پرونده دانش پژوهان به مدیران و دبیران گروه ها و هماهنگی های لازم با آنان جهت رفع کاستی ها و سرعت و نظم دهی در تدوین رساله و پایان نامه
 9. آسیب شناسی وضعیت موجود اداره پایان نامه ها و بررسی راههای رشد و رسیدن به وضعیت مطلوب از طریق بررسی آیین نامه های دانشگاه و مراکز آموزش عالی و تشکیل جلسات با معاون آموزش و مدیریت تحصیلات تکمیلی و همکاران در اداره و مدیران و دبیران گروهها
 10. تدوین آیین نامه جدید پیشنهادی برای قانونمند کردن پرداخت شهریه. گرفتن گزارش از دانشجویان و پرداخت شهریه به آنان به صورت منظم از طریق هماهنگی با معاونت اداری و مالی
 11. تشکیل پرونده دانش پژوهان و بررسی نواقص آن در هر ترم و ابلاغ آن به دانش پژوهان و بعضاً مدیران  و دبیران گروهها و معاونت آموزش
 12. هماهنگی لازم با مدیر گروه و دانش پژوهان و اساتید جهت برگزاری کلاس کارگاره پایان نامه نویسی
 13. برگزاری جلسه توجیهی قوانین تدوین پایان نامه دانش پژوهان دکتری و ارشد به تفکیک رشته و کلاس و حضور منظم در ابتدای ترم اول یا دوم در کلاسهای آن جهت تبیین قوانین و گفتگو با دانش پژوهان
 14. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و برنامه ریزی جهت بهتر اجرا شدن آن
 15. ابلاغ موضوعات رساله و پایان نامه به دانش پژوه و اساتید راهنما و مشاور
 16. سرعت بخشیدن و قانونمند کردن امور محوله به اداره پایان نامه ها و اجرای مصوبات هیئت رئیسه محترم مؤسسه و شورای تحصیلات تکمیلی

اداره پايان نامه‌ها

رئیس اداره پايان نامه ها
ولی الله زحمتکش
تماس: 32137612-025

زیرمجموعه اداره پايان نامه‌ها

مسئول امور دفتری و بایگانی
محمد حسین رحیمی
تماس: