در اين صفحه ليستي از پايان‌نامه‌هايي که دفاعيه آنها در اين سايت اطلاع‌رساني شده است، نمايش داده شده است. جهت بررسي سوابق اساتيد راهنما و مشاور کادرهايي براي جستجو در بين فيلدهاي اين جدول تهيه شده است. با تايپ چند حرف از نام استاد يا دانش‌پژوه در کادر مربوطه مي‌توانيد پايان‌نامه‌هاي مورد نظر را جستجو نماييد.
عنوان مقطع رشته دانش‌پژوه استاد راهنما تاريخ
رابطه رشد جمعیت و پیشرفت اقتصادی در نگرش اسلامی(مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران) دکتري علوم اقتصادی جناب حجت الاسلام آقای محمد مطلبی جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی 10/ 07 / 1402
نحوه اثرگذاری هیأت‌های مذهبی بر پیشرفت اقتصادی و راهبردهای ارتقای آن(ارزیابی اثرگذاری بین سالهای 1396 تا 1400) دکتري علوم اقتصادی جناب حجت الاسلام آقای حمزه معلی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی جابری و جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدکاظم رجایی 08/ 07 / 1402
فرآیند تأثیرگذاری جنگ نرم بر طرح‌واره‌های شناختی و سبک اسنادی و پیامدهای سیاسی آن کارشناسي ارشد علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای محمدحسن اسدی‌نسب جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی 30/ 06 / 1402
شناسایی اسراف در مصارف بودجه بخش عمومی و راهبردهای مقابله با آن(با بررسی موردی بودجه 1400) کارشناسي ارشد اقتصاد جناب حجت الاسلام آقای علیرضا علیزاده جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدکاظم رجایی 29/ 06 / 1402
موانع درونی حق‌پذیری از دیدگاه قرآن کریم کارشناسي ارشد علوم قرآنی جناب حجت الاسلام آقای محمد دولتی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر امیررضا اشرفی 10/ 07 / 1402
نقد و بررسی الهیات علمی از دیدگاه توماس تورانس کارشناسي ارشد فلسفه دین جناب حجت الاسلام آقای جواد رضائی اسفهرود جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد قلی‌پور 06/ 07 / 1402
مبانی و راه‌کارهای حقوقی افزایش جمعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسي ارشد حقوق جناب حجت الاسلام آقای علی شبانی‌نژاد جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدعلی میرداماد 05/ 07 / 1402
مبانی فقهی دخالت دولت در قرارداد کار کارشناسي ارشد حقوق جناب حجت الاسلام آقای محمدداود کریمی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدعلی میرداماد 05/ 07 / 1402
نقش گفتمان نوین تمدن اسلامی در تحقق همگرایی در افغانستان دکتري تاریخ اندیشه معاصر جناب حجت الاسلام آقای محمدانور فیاضی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوذر مظاهری مقدم 29/ 06 / 1402
بررسی تأثیرپذیری نظریه در علوم تجربی از عوامل غیرتجربی و نسبت آن با عینیت‌گرایی کارشناسي ارشد فلسفه جناب حجت الاسلام آقای حسن سزاوار جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی رضایی 27/ 06 / 1402
بررسی عوامل مثبت تأثیرگذار بر معرفت دینی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) کارشناسي ارشد فلسفه دین جناب حجت الاسلام آقای اسدالله باقری جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد گلی 28/ 06 / 1402
الگوی تبلیغ مؤثر با نگرش به منابع اسلامی کارشناسي ارشد روان‌شناسی جناب حجت الاسلام آقای محمدرسول نجات‌پور جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد دولتخواه 27/ 06 / 1402
ارزیابی دو راهبرد تعامل و مقاومت در عرصه سیاسی تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی ایران کارشناسي ارشد علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای جواد گلستانی‌فرد جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید باغستانی 21/ 06 / 1402
روان‌شناسی اسلامی با تأکید بر مبانی صدرایی و بررسی تطبیقی آن با موضوع روان‌شناسی در رویکردهای معاصر کارشناسي ارشد روان شناسی جناب حجت الاسلام آقای محسن نژادداراب جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدمهدی عباسی آغوی 22/ 06 / 1402
بررسی تحول شخصیت با نگرش به منابع اسلامی کارشناسي ارشد روان‌شناسی جناب حجت الاسلام آقای حسین صابری‌راد جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوالقاسم بشیری 28/ 06 / 1402
راهبردهای پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی با استفاده از راهبردهای پیشرفت اقتصادی پیامبر اعظم(ص) دکتري علوم اقتصادی جناب حجت الاسلام آقای سیدجواد میرزازاده جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی 30/ 05 / 1402
تحلیل علل تفاوت مواضع حوزه علمیه نجف در مواجهه با نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی ایران دکتري تاریخ و اندیشه معاصر جناب حجت الاسلام آقای امیر اشتری تلخستانی جناب آقای دکتر علیرضا جوادزاده 04/ 06 / 1402
الگوی حل تعارض در روابط بین فردی مبتنی بر منابع اسلامی کارشناسي ارشد روان‌شناسی جناب حجت الاسلام آقای محمدتقی عابدی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رحیم میردریکوندی 24/ 05 / 1402
مدل مفهومی پایداری هیجانی بر اساس منابع اسلامی کارشناسي ارشد روان‌شناسی جناب حجت الاسلام آقای عبدالله کریمی نژاد جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوالقاسم بشیری 25/ 03 / 1402
تحلیل و ارزیابی مواجهه کلیسای کاتولیک با نظریه تکامل دکتري ادیان و عرفان جناب حجت الاسلام آقای یاسر ابوزاده جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید علی حسنی 07/ 04 / 1402
بررسی زیست جهان به مثابه بنیاد معرفتی علوم اجتماعی و نقد آن از منظر حکمت اسلامی دکتري فلسفه علوم اجتماعی جناب حجت الاسلام آقای ظاهر یوسفی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید پارسانیا 27/ 03 / 1402
بررسی رابطه وجود و معنی در تحلیل واقعیت خارجی از منظر فلسفه اسلامی و بسط رویکرد وجودی در تحلیل کنش انسانی دکتري حکمت متعالیه جناب حجت الاسلام آقای محمد فارسیات استاد عبدالرسول عبودیت 21/ 03 / 1402
الگوی اسلامی دیپلماسی عمومی دکتري علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای محمدعلی بیانی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی 03/ 03 / 1402
بررسی هویت روح بخاری(به عنوان رابطه نفس و بدن) از منظر ابن سینا و صدرالمتألهین و مقایسه آن با عملکرد سیستم‌های‌عصبی در عصب‌شناسی معاصر دکتري حکمت متعالیه جناب حجت الاسلام آقای حمید محسنی جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای سید یدالله یزدان‌پناه 13/ 12 / 1401
اهداف جمعیتی اسلام از دیدگاه قرآن و روایات دکتري تفسیر و علوم قرآن جناب حجت الاسلام آقای محمدجواد سقای بی‌ریا جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید آریان 22/ 12 / 1401

صفحه‌ها