جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
اندیشه یکتاپرستی مسیحی و مواجهه آن با اندیشه تثلیث
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی صانعی
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر اسماعیل علیخانی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدباقر قیومی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای ابراهیم بهادیوند چگینی
تاريخ: 
22 / 02 / 1403
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها