جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
رنج و ظرفیت های بهره برداری از آن در آئین بودا و اسلام
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جعفر احمدی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مصطفی آزادیان
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رسول ایمانی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مجتبی نوری کوهبنانی
تاريخ: 
30 / 02 / 1403
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها