جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مناسبات مردم و دولت در جامعه شناسی سیاسی با رویکرد اسلامی؛ مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجواد نوروزی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر هادی شجاعی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر صادق گلستانی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای محمد چمانی جوجاده
تاريخ: 
21 / 04 / 1403
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها