جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقد و بررسی مبانی معرفت شناختی سیدکمال حیدری در حوزه معرفت دینی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد ابوترابی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر عبداله محمدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد محمدی پیرو
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مجید کاتبی
تاريخ: 
12 / 03 / 1403
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها