در اين صفحه ليستي از پايان‌نامه‌هايي که دفاعيه آنها در اين سايت اطلاع‌رساني شده است، نمايش داده شده است. جهت بررسي سوابق اساتيد راهنما و مشاور کادرهايي براي جستجو در بين فيلدهاي اين جدول تهيه شده است. با تايپ چند حرف از نام استاد يا دانش‌پژوه در کادر مربوطه مي‌توانيد پايان‌نامه‌هاي مورد نظر را جستجو نماييد.
عنوان مقطع رشته دانش‌پژوه استاد راهنما تاريخ
بررسی انتقادی نظریه رؤیاپنداری وحی با رویکرد عرفانی دکتري فلسفه حجت الاسلام آقای مرتضی زاده‌بامری جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین مظفری 23 / 12 / 1402
بررسی مقایسه ای پاسخ های قرآن کریم و عهدین به مسأله شر کارشناسي ارشد فلسفه دین حجت الاسلام آقای مهدی خسروی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداکبر حسینی قلعه بهمن 02 / 12 / 1402
بررسی کاربست اصل تدریج، ملاک ها و چالش‌ها کارشناسي ارشد تربیت مربی اخلاق حجت الاسلام آقای محمدحسین فایضی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر هادی حسین‌خانی 29 / 11 / 1402
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در مردم سالاری دینی کارشناسي ارشد علوم سیاسی حجت الاسلام آقای روح الله دشتی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی ابوطالبی 30 / 10 / 1402
راه‌کارهای مقابله با چالش‌های حقوق و تکالیف فرهنگی زن در جمهوری اسلامی ایران کارشناسي ارشد حقوق حجت الاسلام آقای علی اکبر دادخواه جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رضا محمدی 30 / 10 / 1402
راهبرد جوان‌گرایی در حکمرانی دینی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران کارشناسي ارشد علوم سیاسی حجت الاسلام آقای علی درخشانی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید باغستانی 27 / 10 / 1402
مبانی و شیوه‌های اصلاح مجرمان از منظر فقه و حقوق کارشناسي ارشد حقوق حجت الاسلام آقای محمدجواد مقدم جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدابراهیم حسینی 28 / 10 / 1402
حقوق فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسي ارشد حقوق حجت الاسلام آقای محمدحسین کاظمی رنانی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدابراهیم حسینی 28 / 10 / 1402
معیارهای گزینش کارگزاران در نظام اسلامی و تطبیق آن بر حقوق جمهوری اسلامی ایران کارشناسي ارشد حقوق حجت الاسلام آقای مجید مرادی جناب آقای دکتر فیروز اصلانی 28 / 10 / 1402
بایسته‌های اصلاح و قوانین افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی ایران کارشناسي ارشد حقوق حجت الاسلام آقای مصطفی احمدی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رضا محمدی 28 / 10 / 1402
مطالعه تطبیقی قواعد حقوقی حاکم بر نقش مردم در انتخابات مسئولان در آمریکا و جمهوری اسلامی ایران کارشناسي ارشد حقوق حجت الاسلام آقای محسن کارگر جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا باقرزاده 27 / 10 / 1402
تحلیل اعتبار و ظرفیت‌شناسی و دلالت‌های آن بر تحول در علوم انسانی با تأکید بر آراء علامه طباطبایی(ره) دکتري حکمت متعالیه حجت الاسلام آقای احمد عزتی بهلولی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر عبداله فتحی 20 / 10 / 1402
چرایی تأثیر جنسیت در جرم انگاری در جمهوری اسلامی ایران کارشناسي ارشد حقوق حجت الاسلام آقای عماد قربانی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رضا محمدی 19 / 10 / 1402
شیوه مطلوب تأمین منابع بودجه دولت اسلامی کارشناسي ارشد اقتصاد حجت الاسلام آقای جواد امینی جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی 16 / 10 / 1402
آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران از منظر اقتصاد اسلامی کارشناسي ارشد اقتصاد حجت الاسلام آقای مهدی جمشیدی اردشیری جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی خطیبی 29 / 09 / 1402
الگوی مطلوب استفاده از درآمد نفت به مثابه بخشی از انفال در بودجه جمهوری اسلامی ایران کارشناسي ارشد اقتصاد حجت الاسلام آقای احمد ملکی جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی 28 / 09 / 1402
نسبت عدالت و مصلحت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسي ارشد حقوق حجت الاسلام آقای علی منفرد جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا باقرزاده 19 / 09 / 1402
راهبردهای دولت‌سازی از منظر حکمت سیاسی متعالیه دکتري علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای سیدهادی مقدسی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی 25 / 08 / 1402
مدیریت میل جنسی از منظر قرآن کریم دکتري علوم قرآن و حدیث جناب حجت الاسلام آقای علی رهید جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد نقیب‌زاده 06 / 08 / 1402
دیپلماسی انقلابی در رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اندیشه مقام معظم رهبری کارشناسي ارشد علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای حجت حسین‌زاده جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمزه‌علی وحیدی‌منش 06 / 08 / 1402
اعتبار معرفت‌شناختی خبر واحد در حوزه عقاید کارشناسي ارشد فلسفه جناب حجت الاسلام آقای محمدجابر انصاری‌پور جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای محمد حسین‌زاده 23 / 07 / 1402
سرشت مشترک انسانی از منظر قرآن کریم دکتري علوم قرآن و حدیث جناب حجت الاسلام آقای یونس حسنی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتراسمعیل سلطانی 22 / 07 / 1402
مبانی خودسامانی ملی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتري حقوق عمومی جناب حجت الاسلام آقای علی ابوالفضلی جناب آقای دکتر فیروز اصلانی 20/ 07 / 1402
ماهیت تکنولوژی و ابعاد آن بر اساس فلسفه اسلامی معاصر دکتري حکمت متعالیه جناب حجت الاسلام آقای مصطفی اسلامی جناب آقای دکتر محمد فنایی 13/ 07 / 1402
نسبت هویت و فرهنگ و نقش آن در تمدن‌سازی و تطبیق آن با دوره صفویه دکتري تاریخ و اندیشه معاصر جناب حجت الاسلام آقای محمدعلی کرمانی‌نسب جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی ابوطالبی وجناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ابوذر مظاهری مقدم 13/ 07 / 1402

صفحه‌ها