جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش ساحت‌ها و ابعاد وجودی انسان در نظریه جمعیت از منظر قرآن
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مصطفی کریمی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی ابوترابی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر اسماعیل چراغی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا امین
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد فولادی وندا
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر عبدالرسول هاجری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای سیدروح الله حسینی علی‌آباد
تاريخ: 
07 / 03 / 1403
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها