در اين صفحه ليستي از پايان‌نامه‌هايي که دفاعيه آنها در اين سايت اطلاع‌رساني شده است، نمايش داده شده است. جهت بررسي سوابق اساتيد راهنما و مشاور کادرهايي براي جستجو در بين فيلدهاي اين جدول تهيه شده است. با تايپ چند حرف از نام استاد يا دانش‌پژوه در کادر مربوطه مي‌توانيد پايان‌نامه‌هاي مورد نظر را جستجو نماييد.
عنوان مقطع رشته دانش‌پژوه استاد راهنما تاريخ
بررسی تطبیقی شیوه حکومتی امیرمؤمنان علی(ع) و شیوه حکومتی رهبران جمهوری اسلامی ایران(امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه‌ای) دکتري تاریخ و اندیشه معاصر جناب حجت الاسلام آقای مهدی یعقوبی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی ابوطالبی 07/ 12 / 1401
تعریف و معیار ارزش هنری بر اساس مبانی فلاسفه مسلمان با تأکید بر نظرات علامه مصباح یزدی(ره) کارشناسي ارشد فلسفه جناب حجت الاسلام آقای حمیدرضا خدابخشی جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد سربخشی 29/ 10 / 1401
راه‌کا‌رهای تقویت حسن ظن به خدا از منظر قرآن کارشناسي ارشد علوم قرآنی جناب حجت الاسلام آقای علیرضا خوشحال جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتراسمعیل سلطانی 28/ 10 / 1401
عوامل مؤثر بر درگیری تحصیلی در منابع اسلامی و ساخت پرسش‌نامه آن کارشناسي ارشد روان‌شناسی جناب حجت الاسلام آقای سیدمرتضی سعادتمند جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای ابوالحسن حقانی 28/ 10 / 1401
بررسی چالش‌های نظری درباره امکان تولید علوم انسانی اسلامی بر اساس دیدگاه علامه مصباح یزدی(ره) کارشناسي ارشد فلسفه جناب حجت الاسلام آقای سیدحسین حسینی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدعلی محیطی 29/ 10 / 1401
کینه در روان‌شناسی و تدوین مدل مفهومی آن بر اساس منابع اسلامی کارشناسي ارشد روان‌شناسی جناب حجت الاسلام آقای حسن حق‌گو جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا جهانگیرزاده 29/ 10 / 1401
نقش رفتارهای اجتماعی انسان در نعمت‌های دنیوی از دیدگاه قرآن کریم کارشناسي ارشد علوم قرآنی جناب حجت الاسلام آقای محمد حسین‌خاتی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا امین 26/ 10 / 1401
عوامل تقویت اراده از منظر حکمت متعالیه کارشناسي ارشد فلسفه جناب حجت الاسلام آقای مهدی خادمی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد سعیدی 25/ 10 / 1401
اصول حاکم بر سیره سیاسی امامین انقلاب در مواجهه با مخالفین نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسي ارشد علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای محسن افروغ جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید باغستانی 21/ 10 / 1401
عوامل ناکا‌رآمدی جامعه‌شناسی سیاسی غربی در تحلیل مسائل جامعه سیاسی ایران کارشناسي ارشد علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای جواد کاوندی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجواد نوروزی 21/ 10 / 1401
شاخص‌های شایسته‌سالاری در نظریه مردم‌سالاری دینی و لیبرال دموکراسی کارشناسي ارشد علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای مهدی حسن‌زاده جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجواد نوروزی 20/ 10 / 1401
حکمت بیان طبیعیات در قرآن و نسبت آن با دیدگاه ها در باب قلمرو دین کارشناسي ارشد فلسفه دین جناب حجت الاسلام آقای علیرضا جلیلی‌فر جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر صفدر الهی راد 20/ 10 / 1401
بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله مصباح یزدی(ره) در باب مقدمات فعل اختیاری کارشناسي ارشد فلسفه جناب حجت الاسلام آقایحامد اسماعیلی‌مهر جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر عبداله فتحی 19/ 10 / 1401
کتب امامان،منبع علم یا نشانه امامت؟ بر اساس روایات کارشناسي ارشد فلسفه دین جناب حجت الاسلام آقای محمدعلی دهقان جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسین فاریاب 19/ 10 / 1401
بررسی مبانی و روش آلفرد شوتز در جامعه شناسی پدیدارشناختی دکتري فلسفه علوم اجتماعی جناب حجت الاسلام آقای امین معظمی گودرزی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی مصباح 24/ 09 / 1401
جایگاه طب و سلامت جسم در قلمرو دین کارشناسي ارشد فلسفه دین جناب حجت الاسلام آقای امیر پژوهنده جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر داود فاضل فلاورجانی 07/ 08 / 1401
بررسی انتقادی دیدگاه نومعتزله درباره معاد با تأکید بر دیدگاه حسن حنفی کارشناسي ارشد فلسفه دین جناب حجت الاسلام آقای مجید مستمع جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد گلی 28/ 07 / 1401
بررسی تحلیلی نقش نهضت اصلاح دینی در مرجعیت‌زدایی در دین و تأثیر آن بر جریان روشنفکری ایران دکتري ادیان و عرفان جناب حجت الاسلام آقای سیداحمد طباطبایی ستوده جناب آقای دکتر امیر خواص 30/ 06 / 1401
بررسی مقایسه‌ای حکم اخلاقی سقط جنین و مبانی آن در امامیه و کاتولیک دکتري ادیان و عرفان جناب حجت الاسلام آقای سیفعلی کریم‌زاده جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداکبر حسینی قلعه بهمن 30/ 06 / 1401
نقش فضائل معرفتی در رسیدن به معرفت از دیدگاه معرفت‌شناسی فضیلت با تأکید بر نظریات جیسون بائر و نقد آن بر اساس حکمت متعالیه کارشناسي ارشد فلسفه جناب حجت الاسلام آقای علیرضا ثابتی‌پور جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی رضایی 28/ 06 / 1401
مدل مفهومی اراده بر اساس منابع اسلامی کارشناسي ارشد روان‌شناسی جناب حجت الاسلام آقای مجید قندی‌زاده جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا جهانگیرزاده 13/ 06 / 1401
بررسی تطبیقی نحوه مواجهه با علوم انسانی غربی از منظر علامه مصباح یزدی(ره) و فرهنگستان علوم اسلامی کارشناسي ارشد فلسفه دین جناب حجت الاسلام آقای سیدروح الله نورافشان جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جعفری 12/ 06 / 1401
طراحی الگوی ارزش‌های اسلامی حاکم بر برنامه‌ریزی در سازمان‌های رسانه‌ای، مبتنی بر قرآن کریم دکتري مدیریت جناب حجت الاسلام آقای سیدمحمدرضا میرصانع جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسن جعفری 07/ 06 / 1401
الگوی بازدارندگی دولت اسلامی در سیاست خارجی و تطبیق آن بر جمهوری اسلامی ایران دکتري علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای سیدعلی رضایی موسوی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجواد نوروزی 30/ 06 / 1401
بررسی تطبیقی تحلیل ملاصدرا و علامه مصباح یزدی(ره) درباره استکمال نفس و مبانی آن کارشناسي ارشد فلسفه جناب حجت الاسلام آقای عقیل امرالله‌پور جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای عسکری سلیمانی امیری 03/ 06 / 1401

صفحه‌ها