جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بایسته‌های اصلاح و قوانین افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی ایران
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رضا محمدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد فولادی‌وندا
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید ابراهیم حسینی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مصطفی احمدی
تاريخ: 
28 / 10 / 1402
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها