جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی مقایسه ای پاسخ های قرآن کریم و عهدین به مسأله شر
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداکبر حسینی قلعه بهمن
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی صانعی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای محمد کریمی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مهدی خسروی
تاريخ: 
02 / 12 / 1402
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها