جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
راه‌کارهای مقابله با چالش‌های حقوق و تکالیف فرهنگی زن در جمهوری اسلامی ایران
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رضا محمدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدابراهیم حسینی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر عبدالحکیم سلیمی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای علی اکبر دادخواه
تاريخ: 
30 / 10 / 1402
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها