جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
راهبرد جوان‌گرایی در حکمرانی دینی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید باغستانی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر هادی شجاعی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم شبان نیا
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای علی درخشانی
تاريخ: 
27 / 10 / 1402
ساعت: 
12:45
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها