جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی کاربست اصل تدریج، ملاک ها و چالش‌ها
رشته: 
تربیت مربی اخلاق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر هادی حسین‌خانی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمصطفی حسینی‌نسب
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا اسدی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای محمدحسین فایضی
تاريخ: 
29 / 11 / 1402
ساعت: 
12:45
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها