ساختار سازمانی مدیریت پشتیبانی آموزش

 • مدیریت پشتیبانی آموزش
  آقای احمد محمدی
  مشاهده
  • اداره پشتیبانی اساتید
   محسن آخوندی
   مشاهده
   • کارشناس مسول امور اساتید
    هادی انواری
    مشاهده
  • اداره خدمات دانش پژوهی و پشتیبانی آموزشی
   سید محمد مطهری کرین
   مشاهده
   • کارشناس اردوهای علمی، کارگاه ها ومراسم آموزشی
    علیرضا رحمانی
    مشاهده