ساختار سازمانی معاونت

 • اداره کل امور آموزش
  حجت الاسلام محمد حسین جمالی
  مشاهده
 • رئیس اداره خدمات آموزشی
  حمید ابراهیمی منش
  مشاهده
 • رئیس اداره امتحانات آموزش
  احمد اسماعیلی طاهری
  مشاهده
 • رئیس اداره دانش آموختگان
  .......
  مشاهده
 • کارشناس علمی آموزش نیمه حضوری
  احمد طاهری نیا
  مشاهده