اردوهای 1389

 

رديف  نام گروه هدف از برگزاري    كشور/ شهر  تعداد تاريخ برگزاري
1 جامعه‌شناسي جهت افزايش توان علمي و عملي دانش‌پژوهان در درس‌هاي جامعه‌شناسی روستايی و عشايری  چهارمحال  و بختياری  14   28/2/89
الی
31/2/89
2 اديان    ايتاليا  9  
3 علوم سياسي     سوريه، تركيه، لبنان   12   
4 حقوق آشنايي با قوه مقننه و مراحل قانون‌گذاري  تهران - مجلس شوراي اسلامي  32  23/8/89 
5 فلسفه نشر ديدگاه‌هاي درست فلسفه اسلامي در دانشگاه‌ها و برگزاري نشست‌هاي علمي،‌ اخلاقي در دانشگاه‌ها    شيراز 32  20/11/89  الي 24/11/89
6 تاريخ انديشه معاصر  شركت در همايش بررسي اسناد تاريخي، آشنايي با مراكز علمي، تخصصي و مؤسسات پژوهشي   بوشهر  11 11/12/89 الي 13/12/89 
7 مديريت آشنايي با مراكز علمي، تخصصي و مؤسسات پژوهشي استان اصفهان   مورچه خورت اصفهان  18  15/10/89
8   عرفان تقويت بنيه علمي دانش‌پژوهان در زمينه علوم عقلي، آشنايي با جريان‌هاي فلسفي عرفاني    مشهد  16 20/11/89 الي 24/11/89 
9 دانش‌پژوهان اصفهان آشنايي با مؤسسه، ايجاد انگيزه تحصيلي، برگزاري كلاس‌هاي آموزشي و ...   قم  38  13/3/89 الي 14/3/89
10 اديان  آشنايي با گروه صائبين بعنوان يكي از گروه‌هاي اهل كتاب، برگزاري نشست‌هاي علمي اهواز   17 17/11/89 الي 20/11/89 
11 مدرسي معارف اسلامي آشنايي با مراكز علمي، ديدار با علماء و صاحب نظران، برگزاري نشست‌هاي علمي   مشهد 17   20/11/89 الي  --/11/89
12 تاريخ بازديد از مراكز تاريخي و آشنايي با مراكز علمي و پژوهشي   الموت قزوين  16 26/4/89 الي 28/4/89 
13 كلام برگزاري نشست‌هاي علمي با محوريت دين و عرفان، بازديد از مراكز علمي پژوهشي آستان قدس رضوي  مشهد 43  20/11/89 الي 24/11/89
14 حقوق        

آشنايي با مراحل كار و آزمايش‌ها در سازمان پزشكي قانوني، آشنايي با زندان و وضعيت زندانيان

 

تهران، سازمان پزشكي  قانوني    36 18/10/89

 

15 روانشناسي 

ارتقاء كمي و كيفي سطح علمي دانش‌پژوهان، آشنايي با اساتيد و مراكز علمي تخصصي دانشگاه تهران 

 

تهران 18