اردوهای 1388

رديف نام گروه هدف از برگزاري نام شهر تعداد تاريخ برگزاري
1 جامعه شناسي با عنايت به ثبات فرهنگي و حفظ برخي ابعاد فرهنگ ايراني در روستاي ابيانه و در عين حالي که امکان تغيير آنها وجود داشته است، بررسي اين موضوع و الگوگيري براي حفظ هويت ايراني کاشان (ابيانه) 11 25/12/1388
2 علوم سياسي تکميل مباحث علمي ارائه شده در دروس مربوط به تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران (براي تطبيق تئوري با عمل) اردبيل تبريز 33 22/8/1388 26/8/1388
3 فلسفه 1ـ تبادل آراء فلسفة اسلامي
2ـ ارتباط علمي بيشتر دانش‌پژوهان با اساتيد گروه
3ـ شکستن جو ضد فلسفي در مشهد
مشهد 21 27/11/1388 30/11/1388
4 اقتصاد جهت افزايش توان علمي و عملي دانش‌پژوهان در درس‌هاي اقتصاد ايران و اقتصاد توسعه اصفهان فولاد مبارکه 35 5/12/1388
5 مدرسي معارف 1ـ آشنايي با مراکز علمي
2ـ ديدار با علما و صاحب‌نظران
3ـ بررسي يکي از مسائل مهم رشته مانند روش کشف کارکرد و قلمرو دين
4ـ آشنايي با عنوان، سئوالات و پيش فرض‌هاي پايان‌نامه‌هاي ديگر اعضاي گروه
مشهد 16 30/11/1388 3/12/1388
6 کلام 1ـ برگزاري‌نشست‌هاي علمي با محور عقل و وحي
2ـ بازديد از دانشگاه رضوي و جلسه با علماي مشهد از جمله آيت ا… علم‌الهدي امام جمعه
مشهد 22 7/12/ 1388 11/12/1388
7 اديان 1ـ آشنايي دانش‌پژوهان با آيين زرتشت و يهوديت
2ـ بازديد از مراکز ديني اديان فوق
3ـ نشست با ارباب اديان فوق
يزد 44 13/12/1388 16/12/1388