جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
کینه در روان‌شناسی و تدوین مدل مفهومی آن بر اساس منابع اسلامی
رشته: 
روان‌شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا جهانگیرزاده
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد ناصر سقای بی ریا
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا احمدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسن حق‌گو
تاريخ: 
29/ 10 / 1401
ساعت: 
9 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها