عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی حکومت دینی در قرآن و عهدین(ماهیت،شئون و ویژگی‌ها)
رشته: 
دین نشاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی صانعی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حجت احسان‌بخش
تاريخ: 
03/ 03 / 1401
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی مقایسه‌ای و تحلیلی انسان‌شناسی عرفانی ابن‌عربی و آگوستین
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا کرمانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدجواد نیک‌دل
تاريخ: 
07/ 03 / 1401
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش دعا در سعادت انسان از منظر قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مجید شمس کلاهی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد یوسفی خطیر
تاريخ: 
26/ 02 / 1401
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش عبودیت در کمال انسان از دیدگاه قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید آریان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدهادی براتیان
تاريخ: 
24/ 02 / 1401
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی نظری مقابله با تنیدگی بر اساس قرآن کریم و ساخت پرسشنامه اولیه آن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رحیم ناروئی و جناب آقای دکتر هادی بهرامی احسان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوالفضل ابراهیمی
تاريخ: 
17/ 02 / 1401
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی ولایت فقیه در امامیه و مقام پاپی در کلیسای کاتولیک(ماهیت و کارکرد)
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی صانعی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سعید فتحی
تاريخ: 
08 / 02 / 1401
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش عدالت در سعادت و نجات انسان از دیدگاه شیعه و کاتولیک
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید علی حسنی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدعباس موسوی‌زاده
تاريخ: 
07 / 02 / 1401
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی مواجهه علامه بلاغی با اندیشه های کلامی یهودیت و مسیحیت
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی صانعی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمحمدتقی موسوی
تاريخ: 
06 / 02 / 1401
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی فلسفی و چیستی اراده و نحوه تحقق و تأثیر آن در افعال ارادی
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر مجتبي مصباح
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدحجت الله فقیهی
تاريخ: 
10/ 02 / 1401
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تحلیل انتقادی تشکیک وجود صدرایی و آثار آن در هستی‌شناسی
رشته: 
حکمت متعاليه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمحمدجواد میرجعفری
تاريخ: 
07 / 02 / 1401
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها