111
عنوان پايان‌نامه
نقد و بررسی مبانی معرفت شناختی سیدکمال حیدری در حوزه معرفت دینی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد ابوترابی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مجید کاتبی
تاريخ: 
12 / 03 / 1403
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش ساحت‌ها و ابعاد وجودی انسان در نظریه جمعیت از منظر قرآن
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مصطفی کریمی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای سیدروح الله حسینی علی‌آباد
تاريخ: 
07 / 03 / 1403
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
رنج و ظرفیت های بهره برداری از آن در آئین بودا و اسلام
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مجتبی نوری کوهبنانی
تاريخ: 
30 / 02 / 1403
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
سازوکارهای تضمین هویت دینی زنان در نظام حقوقی افغانستان
رشته: 
حقوق عمومی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدابراهیم حسینی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای ذبیح الله مرادی
تاريخ: 
26 / 02 / 1403
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
رابطه امیال و انفعالات انسان از دیدگاه قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علي اوسط باقری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای محسن کریمی قدوسی
تاريخ: 
27 / 02 / 1403
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
اندیشه یکتاپرستی مسیحی و مواجهه آن با اندیشه تثلیث
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی صانعی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای ابراهیم بهادیوند چگینی
تاريخ: 
22 / 02 / 1403
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تحلیل نظری فرهنگ سلبریتی و ارزیابی انتقادی آن بر مبنای الگوی شهرت در اسلام
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر سید حسین شرف الدین
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای حسین اسدی
تاريخ: 
22 / 02 / 1403
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی علیت ذهنی در دیدگاه نوخاسته‌گرایی با تأکید بر مبانی حکمت صدرایی
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
استاد عبدالرسول عبودیت و جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سادات منصوری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مرتضی رجبی
تاريخ: 
09 / 02 / 1403
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
آسیب شناسی سازوکار تعیین نرخ ارز در اقتصاد و ارائه پیشنهادات
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر حسین صمصامی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای سیدرضا موسوی
تاريخ: 
05 / 02 / 1403
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی نظریه رؤیاپنداری وحی با رویکرد عرفانی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین مظفری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مرتضی زاده‌بامری
تاريخ: 
23 / 12 / 1402
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها