جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
کتب امامان،منبع علم یا نشانه امامت؟ بر اساس روایات
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسین فاریاب
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر حسن یوسفیان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدعلی هاشمی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدعلی دهقان
تاريخ: 
19/ 10 / 1401
ساعت: 
7:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها