جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
چیستی و مبانی اخلاق عرفانی
رشته: 
عرفان اسلامی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین مظفری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر داود حسن زاده
استاد داور: 
جناب آقای دکتر اصغر نوروزی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمحمدرضا ظهیرالاسلام
تاريخ: 
10 / 07 / 98
ساعت: 
07:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها