جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ویژگی ها و مراتب سعادت در قرآن با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی
رشته: 
تربیت مربی اخلاق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر اسدالله جمشیدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکترکمال مظلومی زاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدرضا موسوی نسب
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای هادی غلام زاده
تاريخ: 
03 / 10 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها