عنوان پايان‌نامه
ویژگی های انسان سیاسی مطلوب در قرآن و نهج البلاغه
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه
استاد مشاور: 
جناب دکتر غلامرضا بهروزی لک
استاد داور: 
جناب دکتر مظفر نامدار،حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی امیدی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد نقیب زاده
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای رضا میرزائی
تاريخ: 
28 / 11 / 93
ساعت: 
19
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها