جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
وظایف حکومت در تربیت دینی از منظر قرآن
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمد صادق موسوی نسب
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم شبان نیا
استاد داور: 
جناب آقای دکتر سیدعلی حسین زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای اصغر اسماعیلی
تاريخ: 
02 / 06 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها