جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
ورود نظام مند ارزش ها در نظریات اقتصاد اسلامی
رشته: 
فلسفه اقتصاد اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد حسین شریفی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید احمد رهنمایی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید پناهی بروجردی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید حمید جوشقانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ایمان رفیعی پیشوری
تاريخ: 
14 / 07 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها