عنوان پايان‌نامه
وجدان کاری و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(راه کارها و چالش ها)
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان
استاد مشاور: 
جناب آقای محمود دهقانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی جابری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام ایمان رفیعی
تاريخ: 
14 / 10 / 93
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها