جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نیاز انسان به ولی خدا از دیدگاه قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای جعفر انواری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مجید شمس کلاهی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر امیررضا اشرفی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای هادی فیاضی
تاريخ: 
22 / 10 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها