جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نیازهای متعالی انسان از منظر قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر امیر رضا اشرفی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی اوسط باقری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا امین
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد امین میقانی
تاريخ: 
03 / 07 / 99
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها