جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نگرش به فرزندآوری بر اساس منابع اسلامی و ساخت پرسش نامه اولیه آن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی ابوترابی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر عباس آئینه چی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای قاسم ابراهیمی پور
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیداسماعیل علوی
تاريخ: 
30 / 10 / 98
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها