جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش گرایش های متعالی در رفتار انسان از منظر قرآن
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید آریان
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی اوسط باقری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مجید شمس کلاهی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد صادق شجاعی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر امیررضا اشرفی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای هابیل گرمابی
تاريخ: 
03 / 07 / 98
ساعت: 
07:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها