جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش معادباوری در کمال انسان از دیدگاه قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر امیررضا اشرفی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی اوسط باقری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد نقیب زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید مهدیار محمودی
تاريخ: 
26 / 09 / 99
ساعت: 
12:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها