جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش عدالت در سعادت و نجات انسان از دیدگاه شیعه و کاتولیک
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید علی حسنی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد باغبانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی صانعی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدعباس موسوی‌زاده
تاريخ: 
07 / 02 / 1401
ساعت: 
8:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها