جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش عبودیت در کمال انسان از دیدگاه قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید آریان
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علیرضا کرمانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر امیررضا اشرفی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدهادی براتیان
تاريخ: 
24/ 02 / 1401
ساعت: 
11
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها