جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش صبر در کمال از منظر قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مصطفی کریمی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا امین
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرادعلی شورگشتی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابراهیم غلام زاده
تاريخ: 
14 / 10 / 1400
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها