جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش شیطان در سقوط اخلاقی انسان و روش های مبارزه با آن با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی(ره)
رشته: 
تربیت مربی اخلاق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی حسین خانی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید احمد فقیهی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر اسدالله طوسی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسین نجمدی
تاريخ: 
18 / 01 / 1400
ساعت: 
11
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها