جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش شکوفایی گرایش فطری به کمال مطلق در معنایابی زندگی از نظر اندیشه اسلامی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی رضایی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای محمد ایزدی تبار
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای عسکری سلیمانی امیری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حامد محمدی متین
تاريخ: 
15 / 09 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها