جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش شناخت در تکامل اجتهادی انسان از منظر قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید آریان
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی اوسط باقری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای احمد طاهری نیا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی رحیمی زاده
تاريخ: 
19 / 11 / 98
ساعت: 
13
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها