جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش رفتارهای اجتماعی انسان در نعمت‌های دنیوی از دیدگاه قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا امین
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدباقریان خوزانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی اوسط باقری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد حسین‌خاتی
تاريخ: 
26/ 10 / 1401
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها