جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش دعا در سعادت انسان از منظر قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مجید شمس کلاهی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکترمحمد نقیب زاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر هابیل گرمابی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد یوسفی خطیر
تاريخ: 
26/ 02 / 1401
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها