جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش خداباوری در کمال انسان از منظر قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتراسمعیل سلطانی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکترمحمد نقیب زاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکترمحمد باقریان خوزانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محسن زندی
تاريخ: 
18 / 10 / 1400
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها