جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش خداباوری در کارکردهای علوم انسانی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی(ره)
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدعلی محیطی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی مصباح
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای عسکری سلیمانی امیری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علیرضا رجبی
تاريخ: 
21 / 10 / 1400
ساعت: 
8:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها