جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش خانواده در پرورش مدیران از منظر اسلام
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محسن منطقی
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر علی رضاییان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدابوالفضل حسنی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدتقی جمشیدی
تاريخ: 
19 / 04 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها