جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش تقوا در کمال انسان در قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتراسمعیل سلطانی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید احمد فقیهی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا امین
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمحمد نمازی
تاريخ: 
27 / 09 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها