جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقد و بررسی تبیین کاملی آگاهی از منظر دنیل دنت با تمرکز بر کتاب از باکتری تا باخ و بالعکس تکامل اذهان
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر یوسف دانشور
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد سادات منصوری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدفخرالدین طباطبایی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جعفری
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حمیدرضا شاکرین
جناب آقای دکتر رضا اکبری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای صمد دهناد
تاريخ: 
26/ 03 / 1401
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها