جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقد نظریه جان لاک در قانون طبیعی بر اساس مبانی فلسفی علامه طباطبایی(ره)
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم روان بخش
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مهدی امیدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن رضوانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای رضا احدپور
تاريخ: 
26 / 10 / 1400
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها