جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقد ابعاد آموزشی سند 2030 از منظر فقه و حقوق بین الملل
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدابراهیم حسینی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا باقرزاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر عبدالحکیم سلیمی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوالفضل نقوی
تاريخ: 
25 / 11 / 1400
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها